Scheiden en het ouderschapsplan

Als je kinderen hebt, ben je vader of moeder voor het leven. In geval van een echtscheiding wordt dit niet anders.

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Ouders zijn met ingang van deze datum verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij uit elkaar gaan. Dit geldt in ieder geval voor ouders die zijn gehuwd en willen scheiden. Ouders die samenwonen en uit elkaar gaan en de gevolgen hiervan via de rechter willen regelen, zijn ook verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke zaken betreffende de persoon en het vermogen van de kinderen worden afspraken gemaakt. Bij wie gaan de kinderen wonen en op welke manier wordt er uitvoering gegeven aan een omgangsregeling tussen de kinderen en de andere ouder? Moet er kinderalimentatie worden betaald? Ook worden afspraken gemaakt over de wijze waarop ouders met elkaar communiceren over zaken betreffende de kinderen.

Verder kunnen ouders in het ouderschapsplan ook aanvullende afspraken opnemen. Wie bepaalt bijvoorbeeld of de kinderen op muziekles gaan of een navelpiercing mogen hebben? Hoe wordt de nieuwe partner van mama of papa aangesproken? Het ouderschapsplan dwingt ouders om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Immers, je kunt als partner van elkaar scheiden, maar dit doet je rol als ouder niet eindigen. Het ouderschapsplan dwingt de ouders als het ware ook om naar de toekomst te kijken. Keesje is nu nog maar 3 jaar, maar wie beslist straks of hij op pianoles gaat of op judo?

In de wet zijn de verantwoordelijkheden van ouders ook nader omschreven. Een kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap na een scheiding. Ouders zijn verplicht om de band die het kind met de andere ouder heeft te bevorderen.

Sinds de wet op 1 maart 2009 in werking is getreden, is het niet meer mogelijk om via een flitsscheiding te scheiden. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap en dit werd vervolgens ontbonden. Hiermee werd de gang naar de rechter omzeild. Dit is sinds 1 maart 2009 niet meer mogelijk.

Een advocaat dient namens de vader of moeder een verzoekschrift in bij de rechtbank waarin wordt aangegeven dat hij of zij wil scheiden. Ook kunnen de ouders samen naar n advocaat gaan, een mediator, die namens hun beide een verzoekschrift indient. Een advocaat kan ook helpen met het opstellen van een ouderschapsplan.

Tot het beantwoorden van vragen en het geven van informatie zijn mw mr. M.M. Hoelen en mw. mr. H. van Marrum van de vakgroep familierecht graag bereid! Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 058 21 22 444.

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok