Ruimtelijke ordening

Bij ruimtelijke ordening gaat het om de invulling van de private en publieke ruimte. Een groot aantal wetten en regels voorziet in het zo goed mogelijk invullen van die ruimte ten behoeve van de samenleving. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als planologie, landschapsarchitectuur, stedenbouw, planschadevergoedingen of nadeelcompensatie.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten weten de weg en hebben ruime ervaring met het ruimtelijke ordeningsrecht.

Advocaten ruimtelijke ordening

Sector

Actueel ruimtelijke ordening

  • Aannemers opgelet: wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u?
    Lees meer
  • Verkoop van onroerend goed door overheid aan banden?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten ruimtelijke ordening

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Fiscaal Faillissementen Arbeid Familie Erfrecht Strafrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok