Ruimtelijke ordening

Bij ruimtelijke ordening gaat het om de invulling van de private en publieke ruimte. Een groot aantal wetten en regels voorziet in het zo goed mogelijk invullen van die ruimte ten behoeve van de samenleving. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als planologie, landschapsarchitectuur, stedenbouw, planschadevergoedingen of nadeelcompensatie.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten weten de weg en hebben ruime ervaring met het ruimtelijke ordeningsrecht.

Advocaten ruimtelijke ordening

Sector

Actueel ruimtelijke ordening

  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten ruimtelijke ordening

Ivo van der Meer

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok