Ruimtelijke ordening

Bij ruimtelijke ordening gaat het om de invulling van de private en publieke ruimte. Een groot aantal wetten en regels voorziet in het zo goed mogelijk invullen van die ruimte ten behoeve van de samenleving. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als planologie, landschapsarchitectuur, stedenbouw, planschadevergoedingen of nadeelcompensatie.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten weten de weg en hebben ruime ervaring met het ruimtelijke ordeningsrecht.

Advocaten ruimtelijke ordening

Sector

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen Arbeid Familie Strafrecht Internationaal

Advocaten ruimtelijke ordening

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Wlz
Wmo

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok