Publiek private samenwerking

Publiek private samenwerking ofwel PPS is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meerdere private ondernemingen. Een PPS-constructie kenmerkt zich door een terugtredende overheid. Van de private ondernemingen wordt verwacht dat zij met innovatieve oplossingen komen.

Regelmatig komt het voor dat de private ondernemingen voor jaren afspraken met de overheid maken en daarbij risicovol participeren. De marktpartijen staan dan bijvoorbeeld in voor jarenlang onderhoud of zelfs de exploitatie daar waar de overheid vroeger het risico liep. Nog meer dan op welk ander rechtsgebied dan ook is een goede overeenkomst die het voor u mogelijk maakt om het ondernemersrisico te beheersen een must.

Voor overheden is het eveneens van groot belang dat er een goede overeenkomst ten grondslag ligt aan de gemaakte afspraken. De overheid wil niet geconfronteerd worden met de verlegging van diezelfde risico’s naar haar.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten kunnen u bijstaan in het opstellen en het uitleggen van een PPS-constructie. Wij kennen bovendien het politieke speelveld waarin de belangenafwegingen moeten worden gemaakt.

Advocaten publiek private samenwerking

Sector

Advocaten publiek private samenwerking

Wim Bulthuis

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok