Intellectueel eigendom

In de huidige kenniseconomie speelt het intellectueel eigendomsrecht voor u als ondernemer een steeds belangrijkere rol. De intellectuele eigendomsrechten bepalen in steeds grotere mate de concurrentiepositie en waarde van uw onderneming of organisatie. Iedere onderneming, non-profitorganisatie of (semi)overheid heeft intellectuele eigendomsrechten of krijgt daarmee vroeg of laat te maken in het (internationale) handelsverkeer. Maar wat zijn nu eigenlijk intellectuele eigendomsrechten?

Het intellectueel eigendomsrecht, ook wel IP-recht (Intellectual Property) genoemd, is een verzamelbegrip voor eigendomsrechten op intellectuele creaties, zoals teksten, muziek, uitvindingen, software, games en foto’.  Een intellectueel eigendomsrecht geeft u een tijdelijk, voor een bepaald gebied geldend exclusief gebruiks-/exploitatierecht. Er zijn verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht, modelrecht en octrooirecht. Aanverwante rechtsgebieden zijn onder meer het domeinnaamrecht en het handelsgeheim.

Een creatieve creatie kan tegelijkertijd door meerdere intellectuele of aanverwante rechten worden beschermd. Een goede bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten is van groot (commercieel) belang voor uw onderneming. Ook is het van belang dat u voorkomt dat u zelf inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Niet in de laatste plaats omdat, zelfs een onbewuste, inbreuk kan leiden tot onder meer grote schadeclaims.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten zijn goed thuis in het intellectueel eigendomsrecht. Van het adviseren over de bescherming en exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten tot het voeren van (internationale) inbreukprocedures. Wij kunnen u onder meer ook helpen bij het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten, ICT-contracten, goede geheimhoudingsregelingen en non-concurrentiebepalingen. Rotshuizen Geense Advocaten is al vele jaren lid van Word-link for Law en beschikt daarmee over een uitgebreid internationaal netwerk van toonaangevende intellectueel eigendomsrecht advocaten.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Fiscaal Faillissementen Arbeid Mediation Familie Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok