Intellectueel eigendom

In de huidige kenniseconomie speelt het intellectueel eigendomsrecht voor u als ondernemer een steeds belangrijkere rol. De intellectuele eigendomsrechten bepalen in steeds grotere mate de concurrentiepositie en waarde van uw onderneming of organisatie. Iedere onderneming, non-profitorganisatie of (semi)overheid heeft intellectuele eigendomsrechten of krijgt daarmee vroeg of laat te maken in het (internationale) handelsverkeer.

Het intellectueel eigendom is het overkoepelend begrip voor het auteursrecht, naburige recht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en topografierecht. Het intellectuele eigendomsrecht is het uitsluitend recht van een persoon op zijn geestelijke voortbrengsel, zoals teksten, muziek, uitvindingen, software, games en foto’s. 

Een creatie kan tegelijkertijd door meerdere intellectuele of aanverwante rechten worden beschermd. Zo kan een logo worden beschermd door een auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. Een goede bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten is van groot (commercieel) belang voor uw onderneming. Ook is het van belang dat u voorkomt dat u zelf inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Niet in de laatste plaats omdat, zelfs een onbewuste, inbreuk kan leiden tot onder meer grote schadeclaims.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten zijn goed thuis in het intellectueel eigendomsrecht. Van het adviseren over de bescherming en exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten tot het voeren van (internationale) inbreukprocedures. Rotshuizen Geense Advocaten is al vele jaren lid van Word-link for Law en beschikt daarmee over een uitgebreid internationaal netwerk van toonaangevende intellectueel eigendomsrecht advocaten.

Thema's

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok