Financieel recht

Financieel recht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op financiële producten. In de regel zal de klacht van de particuliere cliënt erin zijn gelegen dat financiële producten zijn afgenomen die niet doen wat is beloofd. De belofte van rendement blijft uit, of het product deugde van meet af aan al niet.

Ook is er de klassieke situatie dat een bank heeft toegestaan dat de particulier zich, meer dan verantwoord was, in de schulden heeft gestoken. Een belangrijk wapen van de particulier is de bijzondere zorgplicht die rust op financiële dienstverleners. Vanwege de semi-publieke functie van bancaire instellingen en andere financiële instellingen, dient de financiële dienstverlener te waken voor onvoldoende inzicht en impulsieve beslissingen van de particulier. De financiële dienstverlener moet de particulier tegen zichzelf beschermen.

Het rechtsgebied is bijzonder, ook omdat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor de particulier een laagdrempelige ingang is om het recht te halen. Overigens treden de advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten niet slechts op voor de particulier maar ook voor financiële dienstverleners, met betrekking tot onder meer de prospectusplicht en sancties van toezichthouders als De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok