Cultuur

Cultuur is een algemeen begrip. Het verwijst naar menselijke activiteit en symbolische structuren. In het dagelijks spraakgebruik staat cultuur vaak synoniem voor kunst, musea, film en theater. Deze termen vertegenwoordigen activiteiten waarin cultuur tot uitdrukking komt.

De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten vinden het van belang dat die culturele activiteiten behouden blijven en deelname wordt gestimuleerd. Culturele activiteiten staan voor wie we zijn. Daarnaast voorzien culturele activiteiten in een van de belangrijkste ontspanningsbehoeften.

Het belang van cultuur wordt niet altijd goed ingeschat. Ook in de politiek is cultuur en de financiering daarvan vaak onderwerp van discussie. De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten kennen de regelgeving omtrent cultuur. Daarnaast hebben zij een grote persoonlijke affiniteit met de culturele activiteiten die hiervoor zijn genoemd.

Advocaten cultuur

Sector

Advocaten cultuur

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok