Aanvaarding en verwerping nalatenschap

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver gedaan worden of onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).

Een zuivere aanvaarding kan ook blijken uit iemands gedragingen. Zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap. Erfgenamen moeten dus voorzichtig zijn na het overlijden van de erflater.

De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige moet voor die minderjarige de keuze maken. Als niet tijdig een keuze wordt gemaakt, is bij een minderjarige automatisch sprake van beneficiaire aanvaarding.

Een eenmalig gemaakte keuze is onherroepelijk en de gemaakte keuze kan dus niet meer gewijzigd worden. In bijzondere gevallen is het mogelijk om met toestemming van de kantonrechter na een zuivere aanvaarding toch nog beneficiair te aanvaarden. Bijvoorbeeld als er sprake is van de ontdekking van een nadelig testament of na de ontdekking van een schuld die je als erfgenaam niet had behoeven te verwachten.

In een testament kan een legaat worden opgenomen Een legataris kan het legaat aanvaarden of verwerpen. De verwerping van een legaat is niet aan een vorm verbonden.

Als iemand is onterfd, heeft deze nog wel recht op de legitieme portie en wordt dan legitimaris. De legitimaris moet binnen vijf jaar zijn vordering opeisen. Een legitimaris kan afstand doen van zijn recht op de legitieme portie. Hier gelden geen termijnen of vormvoorschriften voor. De erfgenamen kunnen wel een (redelijke)termijn stellen.

Bij vragen over aanvaarding en verwerping kunt u contact opnemen met Tine Liefke Wiersma.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok