Test Overheid & Onderwijs

Beste lezer,

Met trots prestenteren wij u onze testnieuwsbrief Overheid & Onderwijs. 

Beleidsruimte bij het opleggen van de eigen bijdrage Wmo 2015

Bij Besluit van 6 december 2017 (Staatsblad 2017, 481) is het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 gewijzigd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2018 inwoners vrijstellen voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit is mogelijk als er sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Daarnaast is er een vaste termijn gesteld voor tijdige facturering van de bijdrage in de kosten voor zorg of maatschappelijke ondersteuning.

Lees verder

Tip voor gemeenten: voorkom invorderingsproblemen van dwangsommen

Een dwangsombeschikking die niet is uitgewerkt, blijft van kracht. Als na enige tijd blijkt dat er (al dan niet opnieuw) een overtreding wordt gepleegd, kan het tijdsverloop aan invordering in de weg staan. Dit kan worden voorkomen door de last anders te formuleren. Gemeenten: doe uw voordeel met de tip onderaan dit artikel.

Lees verder

De eigen bijdrage op grond van de Wmo en (geen) bijzondere bijstand (PW)

Veel gemeenten vergoeden de eigen bijdrage van de Wmo 2015 aan cliënten via de bijzondere bijstand. Dit is bijvoorbeeld het geval indien cliënten een bijstandsuitkering ontvangen en gebruik maken van een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo. De Rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat vergoeding van de eigen bijdrage Wmo via de bijzondere bijstand geweigerd mag worden. Is deze uitspraak aanleiding voor gemeenten om het beleid te wijzigen?

Lees verder

Gratis tool: privacycheck voor het sociaal domein

Privacychecksociaaldomein.nl helpt professionals in enkele stappen afwegen of persoonsgegevens mogen worden verwerkt en/of gedeeld. Handig hulpmiddel voor professionals bij de overheid of in de zorg.

Lees verder

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl