Nieuwsbrief Overheid en Onderwijs februari 2020

Graag informeren wij u periodiek over de juridische ontwikkelingen op het gebied van Overheid en Onderwijs. 

Verrekening kan geregeld worden

In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer partijen in een contract de verrekeningsbevoegdheid uitbreiden, dit ook stand houdt als een van de partijen failliet wordt verklaard. In het onderstaande licht ik dit arrest verder toe.

Lees verder

Werkgevers opgelet: slapend dienstverband, beëindiging voor 1 januari kan lonen!

Vorige maand schreven wij over de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de verplichte beëindiging van slapende dienstverbanden. Niet alleen deze uitspraak, maar ook de Wab die nu echt bijna in werking treedt, alsmede de Regeling compensatie transitievergoeding zoals die vanaf 1 april 2020 zal gelden, zorgen voor de nodige vragen bij werkgevers. Stukje bij beetje wordt er gelukkig steeds meer duidelijk, onlangs (13 december jl.) nog door een aantal antwoorden die minister Koolmees (SZW) in een brief heeft gegeven.

Lees verder

Staken, mag dat zomaar?

Op 20 november wordt er landelijk in veel ziekenhuizen gestaakt, althans hier roepen de vakbonden toe op. Inmiddels heeft circa tweederde van de Nederlandse ziekenhuizen gehoor gegeven aan de stakingsoproep die aanpassing van de ziekenhuis cao tot doel heeft. Maar mag een werknemer eigenlijk zomaar zijn werk neerleggen? En kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitbetaling van salarissen?

Lees verder

Brancheringsbeleid en de Dienstenrichtlijn

Overheden kunnen in ruimtelijke voorschriften brancheringsbeleid hanteren, maar dit moet in overeenstemming zijn met de Europese Dienstenrichtlijn. Vanuit een tweetal ministeries is op 10 oktober 2019 de Handreiking “Dienstenrichtlijn en Ruimtelijke Ordening” opgesteld als praktische leidraad voor de toetsing van het brancheringsbeleid.

Lees verder

Aanvraag om bijstand, een lacune in de Participatiewet

De Centrale Raad van Beroep heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan in een kwestie waarin het college van B&W van Ameland (hierna: het college) heeft geweigerd een inwoonster bijstand te verlenen. De inwoonster in kwestie was gehuwd met een man die in een andere gemeente woonplaats heeft. Van een duurzaam gescheiden leven was echter geen sprake. Het college besloot geen bijstand te verlenen, omdat de Participatiewet naar haar mening niet voorziet in een leefwijze als die van de inwoonster en haar man. De Centrale Raad van Beroep doet in hoger beroep een interessante uitspraak.

Lees verder

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl