Nieuwsbrief Bouw en Vastgoed oktober 2019

Graag informeren wij u periodiek over de juridische ontwikkelingen op het gebied van Bouw en Vastgoed. 

 

Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?

Indien een aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd namens meerdere aanbestedende diensten, dienen al deze aanbestedende diensten in het kort geding te worden gedagvaard indien een verliezer het niet eens is met de voorgenomen gunning. Dit oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden op 18 juni 2019. Gebeurt dit niet, dan dient de rechter ambtshalve de gelegenheid te geven aan de klager om de niet opgeroepen personen alsnog als partij in het geding te betrekken. In dit geval kon oproeping van de overige aanbestedende diensten echter niet leiden tot ingrijpen in de na de definitieve gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst. Wat speelde er in deze zaak?

Lees verder

Wet kwaliteitsborging komt er dan toch

Eerder schreven wij al over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). In februari 2017 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer stelde in de zomer van 2017 de stemming uit vanwege verschillende bezwaren uit diverse hoeken. Twee jaar later is het dan zover; op 16 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wkb stapsgewijs in.

Lees verder

Toezeggingen door ambtenaren, zijn die bindend?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling of ABRvS’) een belangrijke uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Dit is een mooie stap in de rechtsontwikkeling.

Lees verder

Beëindigingsovereenkomst per WhatsApp geldig?

De akkoordverklaring van een werknemer via een WhatsApp-bericht levert volgens de Rechtbank Overijssel een duidelijke en ondubbelzinnige instemming op met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ondertekening van de beëindigingsovereenkomst is geen wettelijk vereiste. Geldt dat ook voor andere overeenkomsten?

Lees verder

Eerste hulp in bouwzaken

Sinds 1 januari is de Rechtbank Noord-Holland gestart met een bouwrechter. De insteek hiervan is om snel en ter plaatse een geschil weg te nemen.

Lees verder

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl