Nieuwsbrief Zorg en Welzijn oktober 2019

Graag informeren wij u periodiek over de juridische ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn.

Catharina Ziekenhuis: beschikking fiscale eenheid en toch naheffing btw

Omzetbelasting is voor zorginstellingen vaak een kostenverhogende factor. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven was, om deze kosten te besparen, een samenwerking aangegaan met een schoonmaakbedrijf. In 2008 hebben zij de Belastingdienst verzocht deze samenwerking als een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aan te merken. Hierdoor zou het schoonmaakbedrijf kort gezegd geen omzetbelasting meer aan het ziekenhuis in rekening hoeven brengen voor haar dienstverlening. De inspecteur stemde daar mee in en gaf een beschikking af. In 2012 komt de inspecteur echter op zijn besluit terug en heft de omzetbelasting die het schoonmaakbedrijf niet heeft afgedragen (en niet in rekening heeft gebracht bij het ziekenhuis) na. Volgens hem is niet voldaan aan de materiële vereisten van een fiscale eenheid. Maar kan de inspecteur wel op de beschikking terugkomen? Mag het schoonmaakbedrijf vertrouwen op de afgegeven beschikking?

Lees verder

De Inspectie inspecteert en publiceert

Wijzigingen in de Gezondheidswet en in de Jeugdwet en inwerkingtreding van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet zorgen ervoor dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd toezichtgegevens over de naleving en uitvoering van regelgeving openbaar moet maken. Deze wijzigingen zijn ingegaan per 1 februari 2019. Wat is er veranderd en welke veranderingen komen er nog meer aan?

Lees verder

Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?

Indien een aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd namens meerdere aanbestedende diensten, dienen al deze aanbestedende diensten in het kort geding te worden gedagvaard indien een verliezer het niet eens is met de voorgenomen gunning. Dit oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden op 18 juni 2019. Gebeurt dit niet, dan dient de rechter ambtshalve de gelegenheid te geven aan de klager om de niet opgeroepen personen alsnog als partij in het geding te betrekken. In dit geval kon oproeping van de overige aanbestedende diensten echter niet leiden tot ingrijpen in de na de definitieve gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst. Wat speelde er in deze zaak?

Lees verder

GGZ-instelling vrijgesproken van dood door schuld

Zorginstellingen kunnen (als rechtspersoon) strafrechtelijk worden vervolgd. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde over een GGZ-instelling, die werd verdacht van dood door schuld van een bij die instelling opgenomen patiënte. Dat er rondom de zorg van deze patiënte grove fouten zijn gemaakt, is wel gebleken. Toch wordt dat de instelling niet strafrechtelijk aangerekend, en volgt er vrijspraak.

Lees verder

Hoe hard is de maximum vergoeding in de WNT?

Kan een WNT-bestuurder aanspraak maken op een transitie- en billijke vergoeding die het maximum van de WNT (€ 75.000,- bruto) te boven gaat? In een recente uitspraak van het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch ziet het hof in (doel en strekking van) de WNT geen beletsel om naast een billijke vergoeding ook de transitievergoeding toe te kennen van ruim € 250.000,- bruto.

Lees verder

 
 
 
 
  Profiel | Expertise | Onze mensen | Actueel | Failissementen | Contact facebook linkedin twitter  
 
Wilt u toekomstige edities van deze nieuwsbrief/mailing via e-mail ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
 
Rotshuizen Geense Advocaten | Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden | Tel +31 (0)58 21 22 444 | info@rgadvocaten.nl