Vordering indienen

Heeft u een vordering bij een faillissement waarbij een curator van Rotshuizen Geense optreedt? Met behulp van onderstaand formulier kunt u eenvoudig uw claim kenbaar maken bij de curator.

Alleen concurrente vorderingen via dit formulier

Via deze site kunnen alleen concurrente vorderingen ingediend worden. Boedelvorderingen en preferente vorderingen kunnen schriftelijk of per mail (faillissementen@RGAdvocaten.nl) worden ingediend. Boedelvorderingen zijn in het algemeen vorderingen die zijn ontstaan na datum faillissement, dus in de boedelperiode. Preferente vorderingen zijn in het algemeen vorderingen van belastingdienst en UWV. Boedel- en preferente vorderingen hebben voorrang op concurrente vorderingen.

Uw gegevens

Aanhef

Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie over uw vordering.
Als dit e-mailadres in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.

(IBAN)

Dit IBAN-rekeningnummer zal worden gebruikt bij een uitkering aan concurrente crediteuren.
Als dit nummer in de toekomst wijzigt, geef dit dan s.v.p. aan ons door.

Uw vordering op Prexi B.V.

Als u meerdere vorderingen heeft, kunt u die bij elkaar optellen. Deze vorderingen moeten dan wel gelijkwaardig zijn, dus de rechten die u claimt (zie bij "Bijzondere bepalingen") moeten gelijk zijn. U kunt dan zelf een kenmerk aangeven dat wij in onze correspondentie zullen gebruiken. U dient wel alle facturen te uploaden.

Hoogte van uw vordering

(inclusief btw)
(bij geen btw hier 0 invullen)

Rente en incassokosten kunnen geclaimd worden als die bij de failliet zijn gedeclareerd - daartoe graag een bewijs uploaden samen met de factuur. Rente en incassokosten zullen door ons getoetst worden aan de BIK-staffel.

Bijzondere bepalingen

Wilt u beroep doen op eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of recht van retentie, vink dit dan hieronder aan.
U krijgt daarvan een bevestiging en de curator zal hierover contact met u opnemen.

Uw factuur

Van alle bovenvermelde bedragen de originele facturen uploaden. Geen aanmaningen of incasso-overzichten.

Algemene voorwaarden

Bij een beroep op bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud dient u hieronder de geldende algemene voorwaarden mee te sturen.


drempel om mensen en robots te onderscheiden

* = Verplicht veld

Deze website gebruikt cookies Ok