2009-1 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

FAILLISSEMENTSVERSLAG

 

Nummer:

9

                           Datum:

6 april 2009

 

 

 

 

 

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

 

 

Zwettestraat 30A

 

 

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Verslagperiode

:

15 november 2008 tot 15 februari 2009

Bestede uren in verslagperiode

:

16 uur + 40 minuten

Bestede uren totaal

:

721 uren en 15 minuten

 

 

1. INVENTARISATIE

 

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

 

2. PERSONEEL

 

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

 

 

3. ACTIVA

 

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

 

 

4. DEBITEUREN

 

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

 

 

5. BANK/ZEKERHEDEN

 

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

 

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

 

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

 

 

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

 

Voortzetten

 

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

 

 

 

7. RECHTMATIGHEID

 

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorige verslag.

 

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag.

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de aanhangige zaak wegens aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen zijn op 20 augustus 2008 twee omvangrijke conclusies van antwoord ingediend, één namens commissarissen en één namens de bestuurders. De zaak staat thans voor beraad comparitie. De curator is voornemens de Rechtbank te berichten dat naar zijn oordeel de zaak niet rijp is voor een comparitie, zodat verzocht zal worden te mogen repliceren.

De Rechtbank heeft toegestaan te mogen repliceren, uiterlijk op 26 november 2008. Met het oog op de aanhangige procedure en de verhuizing van Tetrapak Tebel (waar de administratie nog stond opgeslagen) is zowel de fysieke als de geautomatiseerde administratie opgehaald/opgeslagen ten kantore van de curator.

De procedure bestuurdersaansprakelijkheid loopt nog. Inmiddels werd gere- en gedupliceerd en is pleidooi aangevraagd.

 

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorige verslag.

 

8. CREDITEUREN

 

8.1 Boedelvorderingen

Zie vorige verslag.

 

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Zie vorige verslag.

 

 

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

 

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

 

 

9. OVERIG

 

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedure (zie 7.5).

 

9.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.

 

9.3 Indiening volgend verslag

14 mei 2009.

 

Leeuwarden, 6 april 2009

 

 

 

A.J.H. Geense,

curator

 

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok