2008-3 (Betelgeuze B.V.)

Dit faillissement is inmiddels afgewikkeld en afgesloten.

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

15 mei 2008 t/m 14 augustus 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer:

7

Datum:

27 augustus 2008

Gegevens onderneming

:

Betelgeuze B.V.

Zwettestraat 30A

8912 AV Leeuwarden

Faillissementsnummer

:

F 06/121

Datum uitspraak

:

14 augustus 2006

Curator

:

Mr. A.J.H. Geense

Rechter-Commissaris

:

Mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten behoeve van de kaasverwerkende industrie.

Omzetgegevens

:

± € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

:

Ca. 46

Verslagperiode

:

15 mei 2008 tot 15 augustus 2008

Bestede uren in verslagperiode

:

3 uur + 45 minuten

Bestede uren totaal

:

614 uren en 55 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1 t/m 1.7

Zie vorige verslag.

2. PERSONEEL

2.1 t/m 2.3

Zie vorige verslag.

3. ACTIVA

3.1 t/m 3.12

Zie vorige verslag.

4. DEBITEUREN

4.1 t/m 4.3

Zie vorige verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 t/m 5.3

Zie vorige verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorige verslag.

5.5 t/m 5.8

Zie vorig verslag.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 t/m 6.6

Zie vorige verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorige verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorige verslag

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant

Zie vorige verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de aanhangige zaak wegens aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen zijn op 20 augustus 2008 twee omvangrijke conclusies van antwoord ingediend, één namens commissarissen en één namens de bestuurders. De zaak staat thans voor beraad comparitie. De cutaror is voornemens de Rechtbank te berichten dat naar zijn oordeel de zaak niet rijp is voor een comparitie, zodat verzocht zal worden te mogen repliceren.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorige verslag.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Zie vorige verslag.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

Zie vorige verslag.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Zie vorige verslag.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie vorige verslag.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedure (zie 7.5).

9.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.

9.3 Indiening volgend verslag

14 november 2008.

Leeuwarden, 27 augustus 2008

A.J.H. Geense,

curator

Alle verslagen Betelgeuze B.V. Meer afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok