Faillissement CMS Constructie Montage Service vof

Op 15 november 2017 is het faillissement uitgesproken van CMS Constructie Montage Service vof.
Als curator bij de afwikkeling van dit faillissement treedt onze advocaat mr. Adriaan Geense op.

Faillissementsverslagen

Uw vordering indienen

Mmet ingang van 3 september 2018 is in dit faillissement een nieuwe curator benoemd: mr. J. Silvius van De Haan Advocaten Groningen. Voor indienen van vorderingen en inzien van verslagen etc. kunt u zich tot zijn kantoor wenden. 

https://www.dehaanlaw.nl/


Meer lopende faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok