Strafrecht

Iedere burger die in aanraking komt met politie/justitie en het strafrecht heeft, ongeacht de soort verdenking, recht op goede juridische bijstand. De gevolgen van het in aanraking komen met het strafrecht kunnen namelijk groot zijn. Naast financiële boetes en werkstraffen, kunnen bijvoorbeeld gevangenisstraffen worden opgelegd. Mede daarom moeten de belangen van de verdachte op uitmuntende wijze worden behartigd.

Niet alleen particulieren, maar ook ondernemingen of (overheids)instellingen kunnen in aanraking komen met het strafrecht. Mogelijk omdat een verdenking is ontstaan vanwege een economisch delict. Een verdenking die verregaande consequenties kan hebben voor de onderneming of de instelling. Ook dan kunnen wij u van gedegen bijstand voorzien. 

Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht is zeer breed. Denk bijvoorbeeld aan het handelen in strijd met de vergunningvoorschriften voor uw bedrijf. Maar ook handelen in strijd met de Flora- en Faunawet of de Wet bodembescherming kan leiden tot strafvervolging. Een onverwacht bezoek van de politie kan leiden tot doorzoeking, inbeslagneming en mogelijk zelfs tot het stilleggen van uw bedrijf. Slechts de dreiging daarvan kan al grote (publicitaire) schade toebrengen. De strafrechtadvocaten kunnen u door onze kennis van het bestuurs- en strafrecht snel en adequaat van dienst zijn. Daarnaast kunnen zij u adviseren over het voorkomen of omgaan met de publiciteit die soms gepaard gaat met deze zaken.

Economisch en financieel strafrecht

De Wet economische delicten bevat een groeiend aantal bepalingen die straffen stellen op tal van activiteiten die bedrijven in de dagelijkse hectiek, bewust of onbewust, ondernemen. Vooral in de sector van de financiële dienstverlening zijn de normen aangescherpt en gaat overtreding daarvan niet zelden gepaard met (de dreiging van) strafvervolging. Te denken valt aan het niet hebben van een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht voor, bijvoorbeeld, het optreden als gevolmachtigd verzekeringsagent of het hebben van een niet toereikende vergunning of het afwijken van de voorwaarden die een vergunning bevat. In het geval dat u geconfronteerd wordt met het optreden van de autoriteiten is het goed te weten dat Rotshuizen Geense beschikt over strafrechtadvocaten die weten wat u dan kunt doen. Of beter laten.

Fiscaal strafrecht en fraude

De FIOD kan zowel voor de Belastingdienst als het Openbaar Ministerie onderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld als wordt vermoed dat u onjuiste informatie aan de Belastingdienst heeft verstrekt of niet op de juiste wijze uw administratie bijhoudt. Deze onderzoeken kunnen leiden tot belastingaanslagen, maar ook (en vaak tegelijk) tot strafrechtelijke vervolging. Als de FIOD u onverwacht een bezoek brengt, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Door actief te overleggen met de FIOD, kunnen de strafrechtadvocaten waar mogelijk tot een snelle oplossing komen met zowel de Belastingdienst als het Openbaar Ministerie. Wordt uw zaak onverhoopt toch onderwerp van een strafzitting en/of een fiscale zitting, dan kunt u van ons deskundige en ervaren rechtsbijstand verwachten.

Rotshuizen Geense heeft een samenwerkingsverband met de fiscale strafrechtadvocaten van PlasBossinade advocaten en notarissen te Groningen. Zij zijn aanwezig op het kantoor van Rotshuizen Geense en kunnen u samen met de advocaten van Rotshuizen Geense met raad en daad terzijde staan. U kunt hierbij denken aan advies en bijstand tijdens onderzoek naar belastingfraude, witwassen, handel met voorkennis, omkoping, corruptie en faillissementsfraude.

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Fiscaal Faillissementen Arbeid Familie Erfrecht Strafrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok