Ouderlijk gezag; geschil over beslissingen over kinderen zoals schoolkeuze, medische behandelingen etc.

Volgens de wet heeft de biologische moeder van een kind heeft het gezag. Als het kind geboren is voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, krijgen de ouders automatisch samen het ouderlijk gezag.  Dit houdt in dat ouders samen beslissingen moeten nemen over de kinderen zoals bijvoorbeeld over schoolkeuze, medische behandelingen etc. Het hebben van gezamenlijk gezag betekent bijvoorbeeld ook dat de vader, na overlijden van de moeder, een minderjarig kind toegewezen krijgt. Met gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders, ook nadat zij uit elkaar zijn, een gelijke positie ten opzichte van elkaar en hun kind.

Het komt echter steeds vaker voor dat ouders niet getrouwd zijn en daardoor niet automatisch samen het ouderlijk gezag hebben. Vaak wordt hier niet bij stilgestaan, tot de ouders uit elkaar gaan en tegen problemen aanlopen. Voor sommige beslissingen zijn beide handtekeningen van de ouders nodig, zoals de behandeling van een kind in een ziekenhuis of schoolkeuze. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een van de ouders het er niet mee eens is dat het kind een bepaalde inenting krijgt. De ouder die dit wel wil, kan  toestemming aan de rechter vragen die in de plaats treedt van de toestemming van de andere ouder. De rechter zal afwegen of de ouder die toestemming weigert al of geen goede reden heeft voor deze weigering. Een familierechtadvocaat kan u hierbij helpen.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Familie Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok