Hoofdverblijf van kinderen, zorgregeling en omgangsregeling, ouderschapsplan

Ouders zullen moeten met elkaar afspreken bij wie de kinderen het hoofdverblijf zullen hebben na de scheiding.  Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat. Het kiezen van het hoofdverblijf kan een financiële reden hebben: de ouder waar een kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag en het kindgebonden budget aanvragen. Een alleenstaande ouder kan daarnaast recht hebben op de (inkomensafhankelijke) alleenstaande ouderkop. Vaak wordt ook het hoofdverblijf gekozen op het adres waar de kinderen het meest verblijven. Over deze keuze kan strijd ontstaan, om financiële reden maar ook omdat een kind in de praktijk de keuze kan maken dat hij/zij bij de andere ouder gaat wonen.

Ook zijn er in de praktijk veel geschillen tussen de ouders over de omgangsregeling ofwel de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ouders willen vaak graag een zo groot mogelijk aandeel in het verblijf van de kinderen bij hen. Er zijn veel redenen om het onderling niet eens te zijn met de zorgverdeling, te veel redenen om hier op te noemen. Vaak is er ooit een ouderschapsplan opgesteld waarvan een ouder vindt dat dit door de loop van de jaren heen niet meer passend is. Een familierechtadvocaat kan u hierbij helpen.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Familie Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok