Beëindiging samenwoning

Bij de beëindiging van een samenwoning kan vaak volstaan worden met het in onderling overleg regelen van de boedel en inboedel voor zover er geen kinderen zijn. Hiervoor is geen rechter nodig. Dit betekent echter niet dat er geen moeilijkheden kunnen ontstaan.

Juist omdat er wettelijk veel minder is geregeld zijn er vaak belangrijke zaken te regelen bijvoorbeeld het gezag over de kinderen en een eventuele toedeling of verkoop van een gezamenlijke woning. Als beide ouders het gezamenlijk gezag hebben, moet volgens de wet een ouderschapsplan worden opgesteld.  Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een advocaat of mediator inschakelen. Minke Hoelen is bij uitstek deskundig en goed opgeleid om ook bij de financiële kant van de zaak goed bij te staan, maar ook op basis van ervaring toegerust om de adviseren om een ouderschapsplan op te stellen met een lange ‘houdbaarheidsdatum’. Dat wil zeggen dat ook voor de toekomst bestendige afspraken worden gemaakt.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Fiscaal Faillissementen Arbeid Familie Erfrecht Strafrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok