Herziening partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Het einde van het jaar 2019 is bijna in zicht en daarmee komt 2020 dichterbij. In 2020 verandert er het een en ander omtrent de partneralimentatie. Op 1 januari 2020 treedt namelijk de nieuwe wetgeving met betrekking tot de partneralimentatie in werking.

Wet herziening partneralimentatie
De duur van de partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2020 ingekort. De huidige maximale alimentatieduur bedraagt twaalf jaar, maar vanaf volgend jaar wordt de termijn voor de partneralimentatie gelijk gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Op deze (maximum) termijn van vijf jaar zijn echter wel enkele uitzonderingen, te weten:

Overigens is het goed om op te merken dat de rechter in uitzonderlijke (lees: schrijnende) gevallen de mogelijkheid behoudt om af te wijken van de termijn van vijf jaar. Het staat ex-partners uiteraard ook vrij om in onderling overleg een andere termijn dan de vijf jaar af te spreken.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe alimentatieverplichting?
De nieuwe regeling is alleen van toepassing op de nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020. Indien het verzoekschrift na deze datum is ingediend bij de rechtbank, is aldus de nieuwe regeling van kracht.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de wijziging van de partneralimentatie, neem dan gerust contact op.

Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok